wapenschild Den BestenI. ADAM JANSE/JANSZ DE(N) BESTE(N), geboren ca. 1705 (schatting), j.m. wonend 'in de Linschoten' 1733. Hij ondertrouwde te Oudewater 30 oktober 1733 Trijntje T(h)eunis(z) Adriaanse Rietveld, gedoopt Langerak 20 oktober 1709, dochter van Teunis Adriaan Cornelisse Rietveld en Ariaantje Huijgensdr. Klein. Adam en Trijntje trouwen gerechtelijk in Langerak op 22 november 1733.

doop trijntje

Doop (gereformeerd) van Trijntje Rietveld op 20 oktober 1709 te Langerak.
(Bron: http://www.vpnd.nl/bronnen/zh/langerak/langerak_doop_1709-1717.pdf)
"Den 20 Octob. Kindt, Trijntje. Ouders (boven) Theunis Rietveld (onder) Ariaantje Huigen"

ondertrouw adam en trijntje te oudewater
Ondertrouw (gereformeerd) van Adam en Trijntje te Oudewater op 30 oktober 1733.
(Bron: http://beeldbank.nationaalarchief.nl/na:col1:dat679081)
“Den 30. Octob:1733. ondertrouwt Adam Janse den Besten, J:M: in de Lintschooten met Trijntje Theunis Rietvelt J:D: gebooren tot Langerack en woonende in de Lintschooten. Aan de linkerzijkant: getrouwt tot Langerack”

wettig huwelijk adam en trijntje te langerak
Gerechtelijke trouwakte van Adam en Trijntje in Langerak op 22 november 1733.
(Bron: http://beeldbank.nationaalarchief.nl/na:col1:dat678014)

22 november hebben alhier hunne drie Huwelijksche voorstellingen gehad, en in den Hechten staat berechtigd, Adam Jansz de Beste, J.M.van Linschoten met Krijntje Teunisz Rietveld, J.D.van hier”


Kinderen uit dit huwelijk (originele akten):

 1. JOHANNES DEN BESTEN, gedoopt Langerak 4 april 1734. Ouders Adam Janse den Besten en Trijntje Rietveld, doopgetuige Antje Wouterse. Volgt II.

 2. ARIAANTJE DEN BESTEN, gedoopt Langerak 4 september 1740. Ouders Adam den Besten en Trijntje Rietveld, doopgetuige Antje Claasse.

 3. ANNA KATARINA DEN BESTEN, gedoopt Langerak 6 september 1744. Ouders Adam den Besten en Trijntje Rietveld, geen doopgetuigen.

 4. ANNA DEN BESTEN, gedoopt Langerak 13 februari 1746. Ouders Adam den Besten en Trijntje Rietveld, geen doopgetuigen.

 5. TEUNIS DEN BESTEN, gedoopt Langerak 19 januari 1749. Ouders Adam den Besten en Trijntje Rietveld, geen doopgetuigen.


II. JOHANNES (HANNES) DEN BESTEN
, gedoopt Langerak 4 april 1734, overleden Nieuwpoort 16 juni 1800. Hij huwde (gereformeerd) Nieuwpoort 4 oktober 1761 met Teuntje Fuyck (Fuijck, Vuijk), gedoopt Nieuwpoort 21 oktober 1736, overleden Nieuwpoort 15 januari 1798, dochter van Gijsbert Fuyck, ged. Nieuwpoort 25 april 1708 en Maria Deeltekaas.

doop johannes den besten

Doop (gereformeerd) van Johannes den Besten op 4 april 1734 te Langerak.
(Bron: http://beeldbank.nationaalarchief.nl/na:col1:dat678009)
“Den 4 April ged. het kind Johannes. ouders Adam Janse den Besten en Trijntje Teunisje Rietveld. Getuige Antje Wouterse”


huwelijk hannes en teuntje te nieuwpoort

Gereformeerde ondertrouw en huwelijk tussen Johannes en Teuntje in 1761 te Nieuwpoort.
(Bron: http://beeldbank.nationaalarchief.nl/na:col1:dat678717)

Den 18 sept in wettige ondertrouw opgenoomen Johannes den Besten, J.M. gebooren en wonende Langerak en Teuntje Vuijk, J.D. gebooren en wonende alhier en sijn op 4 octob. getrouwd”

Kinderen uit dit huwelijk: (originele akten):

 1. ARIAANTJE DEN BESTEN, gedoopt Nieuwpoort 29 april 1764. Ouders Hannes den Besten en Teuntje Fuijk, geen doopgetuigen. Zij is vernoemd naar haar tante.

 2. GIJSBERT DEN BESTEN, gedoopt Nieuwpoort 8 september 1771. Ouders Hannes den Besten en Teuntje Fuijk, doopgetuige Jannigje Fuijk. Volgt III.

 3. ARIAANTJE DEN BESTEN, gedoopt Nieuwpoort 14 maart 1779. Ouders Johannes den Besten en Teuntjen Fuijk, geen doopgetuigen.


III. GIJSBERT DEN BESTEN
, gedoopt Nieuwpoort 8 september 1771, metselaar (1835), overleden Nieuwpoort 30 oktober 1835. Hij huwde Nieuwpoort 18 februari 1798 met Jacoba de Lange, gedoopt Nieuwpoort 17 december 1769, overleden Nieuwpoort 31 augustus 1833, dochter van Pieter de Lange en Cornelia Kaarsmaker.

doop gijsbert den besten

Doop Gijsbert den Besten in Nieuwpoort op 8 september 1771.
(Bron: http://beeldbank.nationaalarchief.nl/na:col1:dat678714)
Den 8 sept een kind gedoopt genaamt Gijsbert, den Vaeder Hannes den Besten, den Moeder Teuntje Fuik, getuige Jannigje Fuik.”

wettig huwelijk gijsbert en jacoba

Trouwakte (wettig) Gijsbert den Besten en Jacoba de Lange, 18 februari 1798 te Nieuwpoort.
(Bron: http://beeldbank.nationaalarchief.nl/na:col1:dat678717)
Gijsbert Den Besten JM. en Jacoba De Lange, JD. Byde Geboren en wonende Alhier in wettige Ondertrouw Opgenoomen en na blijk van Etc hebben hunne drie Proclamatien gehad den 4, 15 en 18 Febr. en in het Huwelijk voor de Municipaliteyt bevestigt op laast gemelde Dag”

overlijdingsakte gijsbert

FamilySearch.org: overlijdensakte nr. 10 Nieuwpoort 30 oktober 1835. “In het jaar acttien honderd vijf en dertig, den Dertigsten der maand October, des namiddags ten vier ure, zijn voor ons, Peter van der Stok, Burgemeester. Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente van Nieuwpoort gecompareerd: Jan Voormolen Klaaszoon oud vier en dertig jaren, van beroep werkman wonende te Nieuwpoort en Jan Borg, oud zeven en twintig jaren, van beroep timmerman, wonende te Nieuwpoort die ons verklaard hebben, dat op den Dertigsten der maand October des jaars achttien honderd vijf en dertig, des ochtends ten drien ure, binnen deze Gemeente is overleden: Gijsbert den Besten, weduwnaar van wijlen Jacoba de Lange, oud, vier en zestig jaren. Van beroep metselaar, geboren, en wonende te Nieuwpoort in het huis, nummer 37. Zoon van Johannes den Besten en Teuntje Vuijk, beiden overleden. Zijnde de komparanten geburen van den overledenen.
En hebben wij Ambtenaar met de Komparanten deze Acte, na gedane voorlezing, onderteekend."

Kinderen uit dit huwelijk (originele akten):

 1. TEUNTJE DEN BESTEN, geboren/gedoopt Nieuwpoort 18/27 januari 1799. Zij huwde Nieuwpoort 6 april 1820 met Jacobus Hermes, gedoopt Hilversum 23 mei 1779, overleden Nieuwpoort 7 juli 1844, zoon van Daniel Hermes en Lena Lens.

 2. JOHANNES DEN BESTEN, geboren/gedoopt Nieuwpoort 30 augustus/6 september 1801, overleden Nieuwpoort 3 oktober 1876. Hij huwde Nieuwpoort 15 mei 1824 met Anna Maria Catharina Duhen, geboren Nieuwpoort ca. 1800, 24 jaar in 1824, dochter Johannis Duhen en Anna Maria Catharina van den Dongen.

 3. PIETER DEN BESTEN, geboren/gedoopt Nieuwpoort 26 augustus/4 september 1803. Hij huwde 1e Bergambacht 18 juli 1828 met Hendrikje Peerbolte, geboren ’s-Heerenberg en Bergambacht 16 december 1804, dochter van Lammert Peerbolte en Racheltje Honkoop. Hij huwde 2e Benschop 31 oktober 1835 met Teuntje van Mourik, geboren Lopik ca. 1805, 30 jaar in 1835, dochter van Anthonie van Mourik en Adriana van Lith.

 4. CORS DANIEL DEN BESTEN, geboren/gedoopt Nieuwpoort 29 oktober/3 november 1805.

 5. ADRIANUS DEN BESTEN, geboren/gedoopt Nieuwpoort 21/28 augustus 1808.

 6. CORNELIA DEN BESTEN, geboren/gedoopt Nieuwpoort 20/25 februari 1810, overleden Nieuwpoort 20 april 1820.

 7. ADRIANUS DEN BESTEN, geboren Nieuwpoort 26 oktober 1814. Volgt IV.

 8. CORS DANIEL DEN BESTEN, geboren Nieuwpoort 22 februari 1816.


De verschillende takken die uit het nageslacht van Gijsbert en Jacoba voortvloeien, hebben elk hun eigen onderzoek gedaan en stranden allemaal op Adam Jansz den Besten.
Ikzelf behoor tot de Adrianus (7) tak. Hink den Besten (Canada) tot de Pieter (3) tak.

Deze reeks gaat nu verder met de Adrianus-tak. Mochten u vanaf dit moment uw eigen stamreeks op deze site willen toevoegen, neem dan contact met mij op.


IV. ADRIANUS DEN BESTEN, geboren Nieuwpoort 26 oktober 1814, metselaar (1844), overleden Nieuwpoort 25 april 1860. Hij huwde Nieuwpoort 19 oktober 1844 met Judith Catharina (Judic) van Baaren, geboren Schoonhoven 20 april 1821, overleden Schoonhoven 19 december 1894, dochter van Cornelis van Baaren en Frederica Henrietta Wilhelmina Lethman.

geboorte adrianus den besten
Geboorteakte Adrianus den Besten, 27 oktober 1814 te Nieuwpoort.
(Bron: FamilySearch.org)
“In het Jaar achttien Hondert veertien den Zeven en twintigsten der maand October, des namiddags te vier Uuren is voor ons President officier van den Burgelijken Staat der gemeente van Nieuwpoort, Canton Sliedrecht, gecompareerd Gijsbert den Besten, Oud drie en veertig Jaren. Metselaar van beroep. Wonende te Nieuwpoort. Welke ons een kind van het mannelijk geslacht heeft voorgesteld des zes en twintigsten der maand October uit hem Declarant en Jacoba de Lange desselve Huisvrouw geboren en aan het welk hij verklaard Heeft de voornaam van Adrianus te willen geven. Deze verklaring en voorstelling is geschied in tegenwoordigheid van Klaas Voormolen oud (....?) jaren. Koopman van beroep en van Lammert Bouwman, oud twee en vijftig jaren, dagloner van beroep, beide wonende te Nieuwpoort en hebben de Declarant en getuigen deze Acte van geboorte nadat hun desselve was voorgelezen en -neven ons onderteekend."


huwelijk adrianus den besten 1844
Huwelijksakte No 20 van Adrianus den Besten en Judic (Judith) van Baaren op 10 oktober 1844 te Schoonhoven.
(Bron: FamilySearch.org)

Nationaal Archief. Database Genlias: overlijdensakte nr. 10 Nieuwpoort 26 april 1860 aangifte. “Is overleden op 25 april 1860 Adrianus den Besten, 45 jaar, echtgenoot van Judith Catharina van Buren, zoon van Gijsbert den Besten en Jacoba de Lange.”

Kinderen uit dit huwelijk (originele akten):

 1. GIJSBERT DEN BESTEN, Nieuwpoort 18 november 1845. Volgt V.

 2. CORNELIS DEN BESTEN, geboren Nieuwpoort 10 maart 1848, overleden Schoonhoven 24 juli 1944. Hij huwde Schoonhoven 20 mei 1874 met Annigje Ouwekerk, geboren Bergambacht 19 december 1846, overleden Schoonhoven 3 april 1915, dochter van Reinier Ouwerkerk en Pleuntje van der Zouwe.

 3. JACOBUS DEN BESTEN, geboren Nieuwpoort 9 augustus 1850, overleden Nieuwpoort 26 juli 1857.

 4. LEENDERT DEN BESTEN, geboren Nieuwpoort 9 augustus 1852, overleden Schoonhoven 9 mei 1931. Hij huwde Schoonhoven 20 februari 1878 met Boudewijntje Edeling, geboren Schoonhoven 13 februari 1851, overleden Schoonhoven 27 januari 1928. Dochter van N.N. en Huibertje Edeling.

 5. FREDERICA SOPHIA WILHELMINA DEN BESTEN, geboren Nieuwpoort 20 maart 1855, overleden Schoonhoven 12 juni 1944. Zij huwde Schoonhoven 19 juli 1876 met Jan van Os van den Abeelen, geboren Schoonhoven 5 maart 1852, overleden Schoonhoven 16 augustus 1934, zoon van Anthonie van Os van den Abeelen en Megdelina Catharina Verbre.

 6. JACOBUS DEN BESTEN, geboren Nieuwpoort 1 november 1857, overleden Schoonhoven 4 februari 1939. Hij huwde Schoonhoven 29 september 1880 met Cornelia Woudenberg, geboren Schoonhoven 20 juni 1859, overleden Utrecht 26 juli 1935, dochter van Arie Woudenberg en Berendina Pelt.

 7. ADRIANUS CORNELIS DEN BESTEN, geboren Nieuwpoort 7 september 1860, overleden Schoonhoven 30 april 1861.


V. GIJSBERT DEN BESTEN, geboren Nieuwpoort 18 november 1845, arbeider (1868), bode (1896), overleden Utrecht 20 mei 1912. Hij huwde Schoonhoven 15 juli 1868 met Marrigje (Merrigje, Margje) de Langen (de Lange), geboren Bergambacht 17 november 1847, overleden Utrecht 13 mei 1912, dochter van Cornelis de Langen en Pietertje van der Hee.

huwelijk gijsbert en marrigje den besten
Huwelijksakte No. 13 van Gijsbert den Besten en Marrigje de Langen op 15 juli 1868 te Schoonhoven.
(Bron: FamilySearch.org)
Verkort transcript: “Gijsbert den Besten, 22 jaar, arbeider, geboren te Nieuwpoort, minderjarige zoon van Adrianus den Besten, overleden te Nieuwpoort, en Judith Catharina van Baaren, zonder beroep, wonende alhier, voldaan aan de originele wet op de nationale Militie, met toestemming van de Heer luitenant kolonel kanonniers van het vierde regiment infanterie, en Marrigje de Langen, 20 jaar, wonende alhier, geboren Bergambacht, minderjarige dochter van Cornelis de Langen, arbeider, en Pietertje van der Hee, zonder beroep”.

Nationaal Archief. Database Genlias.: geboorteakte nr. 18 Nieuwpoort 18 november 1845. “Is op 18 november 1845 geboren Gijsbert den Besten, zoon van Adrianus den Besten en Judith Catharina van Baaren.”


Nationaal Archief. Database Genlias.: overlijdensakte nr. 706 Utrecht 21 mei 1912 aangifte. “Is overleden op 20 mei 1912 Gijsbert den Besten, 66 jaar, weduwnaar van Marrigje de Langen, zoon van Adrianus den Besten en Judit Catharina van Baaren.”

Kinderen uit dit huwelijk (originele akten):

 1. ADRIANA DEN BESTEN, geboren Schoonhoven 23 december 1868, overleden Schoonhoven 4 maart 1869.

 2. ADRIANUS CORNELIS DEN BESTEN, geboren Schoonhoven 26 februari 1870, hoofd van een school in Barradeel (1896), overleden Maartensdijk 6 mei 1945. Hij huwde Nieuw Lekkerland 27 oktober 1892 met Annigje Versluijs, geboren Nieuw-Lekkerland 24 maart 1866, overleden Maartensdijk 18 juli 1951, dochter van Cornelis Versluijs en Sophia de Lange.

 3. CORNELIS JACOBUS DEN BESTEN, geboren Schoonhoven 17 februari 1873. Volgt VI.

 4. JUDITH CATHARINA DEN BESTEN, geboren Delfshaven 3 juni 1877, overleden Utrecht 4 augustus 1878.

 5. GIJSBERT DEN BESTEN, geboren Utrecht 16 juli 1879, overleden Utrecht 9 maart 1881.

 6. GIJSBERTUS DEN BESTEN, geboren Utrecht 30 januari 1882, overleden Utrecht 1 februari 1882.

 7. PETRONELLA JUDITH CATHARINA DEN BESTEN, geboren Utrecht 14 januari 1883, overleden Harderwijk 22 maart 1922. Zij huwde Jutphaas 24 juli 1918 met Gijsbert Klaver, geboren Bunschoten 11 september 1883 (?) 34 jaar in 1918 (?), overleden Utrecht 8 april 1965, zoon van Willem Jan Klaver en Evertje Zijl.

 8. GIJSBERTUS DEN BESTEN, geboren Utrecht 17 mei 1887, overleden Utrecht 21 mei 1887.

 9. LEENDERT DEN BESTEN, geboren Utrecht 20 oktober 1888, overleden Utrecht 1 augustus 1979. Hij huwde Utrecht 1 mei 1912 met Antonia van den Hemel, geboren Utrecht 3 juni 1890, overleden Utrecht 3 juni 1986, dochter van Antonia van den Hemel, vader onbekend.


VI. CORNELIS JACOBUS DEN BESTEN
, geboren Schoonhoven 17 februari 1873, metaaldraaier (1896, 1900), overleden Utrecht 31 juli 1957. Hij huwde Utrecht 26 augustus 1896 met Johanna Hendrika Wijngaard, geboren Weespercarspel 19 september 1874, overleden Utrecht 1 januari 1958, dochter van Evert Wijngaard en Magteldtje Bos.

FamilySearch.org: huwelijksakte nr. 467 Utrecht 26 augustus 1896. “Cornelis Jacobus den Besten, metaaldraaier, geboren Schoonhoven, wonende alhier, 23 jaar, meerderjarige zoon van Gijsbert den Besten, bode, en Merrigje de Langen, zonder beroep, wonende beiden alhier, met Johanna Hendrika Wijngaard, zonder beroep, geboren Weespercarspel, wonende alhier, 21 jaar, minderjarige dochter van Evert Wijngaard, politieagent, en Magteldtje Bos, overleden. Getuigen bij het huwelijk zijn Adrianus Cornelis den Besten, 26 jaar, hoofd van een school in Barradeel, broeder van de bruidegom, Arie Onderwater, wijkbode, 23 jaar, wonende alhier, Jan Bossenbroek, werkman, 59 jaar, wonende Amsterdam, ooms der bruid, en Johannes Jacobus Karstenberg, smid, 23 jaar”.

Kinderen uit dit huwelijk (originele akten):

 1. MARGARETHA DEN BESTEN, geboren Utrecht 30 juni 1897, overleden Leerdam 10 mei 1980. Zij huwde Utrecht 30 mei 1919 met Willem Johannes Bats, geboren Leerdam 7 maart 1893, overleden Leerdam 29 september 1978, zoon van Willem Johannes Bats en Jacoba Borst.

 2. EVERDINA DEN BESTEN, geboren Utrecht 24 december 1898, overleden Utrecht 24 juni 1971. Zij huwde Utrecht 1 maart 1923 met Nicolaas (de?) Kleijn, geboren Tiel 1 april 1899, overleden Utrecht 22 april 1977, zoon van Martinus Adrianus Kleijn en Gerdina Wilhelmina van Doorn.

 3. GIJSBERT DEN BESTEN, geboren Utrecht 13 april 1900. Volgt VII.

 4. MAGDALENA JOHANNA DEN BESTEN, geboren utrecht 9 februari 1902, overleden Amersfoort 9 juni 1983. Zij huwde Utrecht 13 juni 1923 met Aart van Asperen, geboren Utrecht 3 april 1896, overleden Utrecht 19 aigustus 1972, zoon van Willem Cornelis van Asperen en Jannetje Anbeek.


VII. GIJSBERT (GIJS) DEN BESTEN
, geboren Utrecht 13 april 1900, beroep financieel boekhouder, overleden Hilversum 15 februari 1987. Hij huwde Utrecht 24 mei 1928 met Jansje van den Ham, geboren Utrecht 6 februari 1902, overleden Hilversum 18 oktober 1987, dochter van Dirk Hendrikus van den Ham en Antonia Wilhelmina van der Horst.

geboorteakte gijsbert den besten Geboorteakte No. 964 van Gijsbert den Besten, geboren op 13 april 1900 te Utrecht.
(Bron: FamilySearch.org)

Nationaal Archief. Database Genlias.: huwelijksakte nr. 465 Utrecht 24 mei 1928. "Gijsbert den Besten, geboren Utrecht, 28 jaar, zoon van Cornelis Jacobus den Besten en Johanna Hendrika Wijngaard, met Jansje van den Ham, geboren Utrecht, 26 jaar, dochter van Dirk Hendrikus van den Ham en Antonia Wilhelmina van der Horst."


Gelet op het beleid inzake persoonsgegevens stop ik hier. Wilt u nadere informatie, neem contact op.