wapenschild Den BestenVeel personen hebben informatie aangeleverd. Deze informatie vormt het fundament van deze site.
Aan deze personen ben ik veel dank verschuldigd (in chronologische volgorde):

Dick den Besten, mijn 'genealogie-oom'. In de familie was al geruime tijd bekend dat hij (vroeger) bezig was met de stamboom van onze familie.

Hans Nagtegaal, voor het geduld en de wil om me te helpen een waardig wapen te ontwerpen.
We hebben heel wat gemaild en gespard wanneer ik weer eens iets wilde dat buiten de heraldische wetten lag of niet onomstotelijk te bewijzen was. Je kennis en gezag overtuigden mij telkenmale.

Kees Jan Slijkerman, ontkrachtte het gerucht dat, op basis van de beschikbare kennis, er geen relatie was met de Charloise Den Bestens, evenmin met de Pieter Willemsz-tak.

Bert de Lange, zond mij een tekening met genealogieŽn van Den Bestens, onderzocht door Heijns (van de 'welbekende' CDROM) in de Alblasserwaard.

Henk Morien, onderzocht 'het gat' tussen Jan Willemsz de Best en de Adam Jansz-reeks, maar kon het (ook) niet dichten. Bedankt voor het verifiŽren van de Adam Jansz-reeks!

Adriaan Leeuwis, voor de parenteel/stamreeks van Adam Jansz den Besten (wordt nog toegevoegd!)

Ben de Keijzer, die mij (indirect) attendeerde dat er, ten tijde van mijn wapenregistratie, een parallelonderzoek naar Adam Jansz den Besten gaande was.

Hink den Besten (Canada), (kwam ik na wat googlen achter ;-) de opdrachtgever was voor bovengenoemd parallelonderzoek, mij tijdig gegevens hieromtrent wilde verstrekken en mij informatie omtrent vroege/andere generaties Den Besten deed toekomen (o.a. dat Jan Willemsz. de Best een familiewapen op zijn grafsteen in de kerk van Langerak had)

Bram Anker, collega en historicus die veel weet van de mores in Midden Nederland 'destijds'.

Nationaal Archief, voor het op 30 november 2010 online zetten van gescande DTB-boeken van Zuid Holland. Dit was gelijktijdig met de aanvraagprocedure van het Den Besten-wapen. Toeval?

Hans den Braber, collega met stamboomonderzoek als hobby en veel weet van vernoemingen, hoe 'de hazen destijds liepen' alsmede initiatiefnemer van 'Van Papier Naar Digitaal' (http://www.vpnd.nl)

Margreet Budding, van de Historische Kring Nieuwpoort voor de Rechterlijke Akte waarin staat dat Adam betrokken was bij de verkoop van 3 morgen land.

Margot Ekhart, voor de aanvullingen op mijn transcriptie van de geboorteakte van Adrianus den Besten.


Nogmaals dank!

Remco